Lotus Co., Ltd

Contact Name Here

Liên hệ

Ảnh của Liên hệ
Địa chỉ:
Lotus Co., Ltd.
32/30F, Tien Lan, Ba Điem, Hoc Mon District
Ho Chi Minh City, Vietnam
475/5 Cach Mang Thang 8 Street, Ward 13, District 10
Ho Chi Minh City, Vietnam

Điện thoại: (+848) 3 712 8651 - (+848) 73 08 6688

Fax: (+848) 3 712 8651

ĐTDĐ: 091 365 4857

http://www.lotus-asia.net

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin khác

Thông tin khác:

call center, callcenter, contactcenter, contact center, ippbx, ip phone, ipphone, sms, gps, software, solution, sale online...

Contact

Lotus., Ltd

32/30F Tien Lan, Ba Diem, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

475/5 Cach Mang Thang 8 Street, Ward 13, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam

www.lotus-asia.net

www.phoenix-asia.net

(+848) 3 712 8651    091 365 4857

(+848) 7 308 6688    +848 37128651